โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มีการขับเคลื่อน "โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19" โดยมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยยาน้ำแก้ไอ จำนวน 4,000 ขวด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 หลอด และยาแก้แพ้ จำนวน 500 กล่อง แก่ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน นี้

 

# โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19

Visitors: 565,087