หน้าแรก

 

 

ยินดีต้อนรัเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

 

 

  

  

  • 110858-3.jpg
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี...

  • โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน” จัดงานประกาศเชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นแห่งปี” “ลูกตัวอย่างดีเด่น” และ “บุคคลต้นแบบตัวอย่าง” ในสาขาต่างๆ ครั้งที่ 4 ประจ...
  • ภาคใต้ 14 จังหวัด_998
   งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ 14 จังหวัด วันที่ 13/9/58 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี บริษัท มิลลิเมด สนับสนุนรางวัลใหญ่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ มอเตอร์ไซด์ฮอนด้าค...
  • พัทลุง 12958_3960
   ประชุมวิชาการสัญจรชมรมร้านขายยา จ.พัทลุง จ.ตรัง สนับสนุนโดย บริษัทมิลลิเมด วันที่ 12/9/58 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี กิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มจากออกเดินทางจาก จ.พัทลุง ท...
  • IMG_5709
   คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์แสดงสินค้าแล...
  • ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมจากมิลลิเมด

  • IMG_6605
   จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้แต่ละครัวเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาของเยาวชน จะเป็นก้าวแรกของการนำไ...
  • DSC_0287
   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมปีใหม่สำหรับพนักงานส่วนออฟฟิตรามอินทรา รวมทั้งได้มีการทำบุญประจำปีของบริษัทอีกด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใ...
  • IMG_3965.jpg
   บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดงานทำบุญ บรษัทฯ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 (ครบรอบ 15 ปี)ซึ่งในช่วงเช้าจะมีพิธีทางศาสนา และในช่างพักกลางวันยังมีอาหารเลี้ยงให้กับพนักงานด้วยนอกจา...
Visitors: 55,485