หน้าแรก

 

 

ยินดีต้อนรัเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

 

 กลุ่มการผลิต

     1. รับผลิตแบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาเม็ด
           - ยาแคปซูล
          - ยาครีม / เจล
          - ยาผง
          - ยาน้ำ
          - ยาปราศจากเชื้อ
 
     2. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม / เวชสำอางค์
          - เครื่องดื่มเกลือแร่
          - การ์ซีเนีย
          - เครื่องดื่มบุผง
          - อาหารเสริมประเภทสมุนไพรต่างๆ 
 
     3. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ยาผง
          - ยาละลายน้ำ
          - ประเภทหัวอาหาร
          - ประเภทอาหารเสริม
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

      1. ลักษณะการผลิตหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น ดังนี้

          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
          - ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก

     2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

           การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด 

 

  

 

 

 

  • 110858-3.jpg
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี...

  • IMG_5798
   สการประชุมสมาชิกสมาชิกสมัยสามัญ ประจำปี 2559 ณ ฮอลล์ 9 อาคารอิมเพค ฟอรั่ม ในวันที่ 24 เมษายน 2559
  • โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน “ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน” จัดงานประกาศเชิดชูเกียรติ “พ่อดีเด่นแห่งปี” “ลูกตัวอย่างดีเด่น” และ “บุคคลต้นแบบตัวอย่าง” ในสาขาต่างๆ ครั้งที่ 4 ประจ...
  • ภาคใต้ 14 จังหวัด_998
   งานประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาภาคใต้ 14 จังหวัด วันที่ 13/9/58 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี บริษัท มิลลิเมด สนับสนุนรางวัลใหญ่ ในงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ มอเตอร์ไซด์ฮอนด้า...
  • พัทลุง 12958_3960
   ประชุมวิชาการสัญจรชมรมร้านขายยา จ.พัทลุง จ.ตรัง สนับสนุนโดย บริษัทมิลลิเมด วันที่ 12/9/58 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี กิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มจากออกเดินทางจาก จ.พัทลุง ท...
  • DSC01206.jpg
   ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมจากมิลลิเมด

  • IMG_5515
   ในวันที่ 5 เมษายน 2559 พนักงานบริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร บริษัท มิลลิเมด จำกัด รามอินทรา เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงรานต์ที่เป็นประเพณีข...
  • จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้แต่ละครัวเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาของเยาวชน จะเป็นก้าวแรกของการนำไป...
  • DSC_0287
   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมปีใหม่สำหรับพนักงานส่วนออฟฟิตรามอินทรา รวมทั้งได้มีการทำบุญประจำปีของบริษัทอีกด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใ...
Visitors: 69,978