หน้าแรก

Welcome to the website of the company Millimed limited.


Drug quality, quality of life    

     Millimed limited company licensed to manufacture and sell pharmaceutical products, dietary supplements, cosmetics, and own. Manufacturing the Product the All Products Are Manufactured Under The Control Of A Qualified Pharmacist With A security license Medical. In order to make the production process is in accordance with domestic law. And regulation of foreign-related personnel are set. And how to work according to GMP standards , in line with World Health Organization (WHO) and the Food and Drug Administration.

Overview of Business

     Milliman has made limited schedule of business for manufacturers and distributors in the country. Exported abroad New Book & It JobsDB.com Is Also Employed By The PARTNERSHIP company. It is operated by the registered products to customers. The group produced as follows.

 

 production Group

     Distributor: For The Production Of And Packer 1. Modern Medicine Tablets.
           - Capsules
          - creams / gels
          - powder
          - water pills
          - sterile
 
     2. For the production and distribution of food / cosmetics.
          - ORT
          - Garcinia
          - Drink lining powder
          - herbal supplements 
 
     3. For the production and distribution of animal feed.
          - powder
          - Water Softener
          - Type of food
          - Type Diet
 

Business of each product group.

      1. production or service The operations of the company Millimed Ltd. is a manufacturer and distributor of production by segment is as follows.

          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
          - ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก

     2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

           การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด 

 

  

 

 

 

Visitors: 416,586