หน้าแรก

ยินดีต้อนรัเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทมิลลิเมด จำกัด


คุณภาพยา คุณภาพชีวิต    

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา,อาหารเสริม,เครื่องสำอางของตนเองและ ผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิต ทุกผลิตภัณฑ์ผลิตภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้ชำนาญงานพร้อมมีใบประกอบโรคศิลป์ เพื่อให้ให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามพระราชบัญญัติภายในประเทศ และกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดบุคลากร และวิธีการทำงานตามมาตรฐาน GMP ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้

 

 กลุ่มการผลิต

     1. รับผลิตแบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันยาเม็ด
           - ยาแคปซูล
          - ยาครีม / เจล
          - ยาผง
          - ยาน้ำ
          - ยาปราศจากเชื้อ
 
     2. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม / เวชสำอางค์
          - เครื่องดื่มเกลือแร่
          - การ์ซีเนีย
          - เครื่องดื่มบุผง
          - อาหารเสริมประเภทสมุนไพรต่างๆ 
 
     3. รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ยาผง
          - ยาละลายน้ำ
          - ประเภทหัวอาหาร
          - ประเภทอาหารเสริม
 

การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

      1. ลักษณะการผลิตหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็น ดังนี้

          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
          - ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
          - ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก

     2. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

           การตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงการผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุด 

 

  

 

 

 

  • 110858-3.jpg
   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกให้ คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี...

  • 000-01.jpg
   เมื่อวันที่5 กันยายน2559 ที่ผ่านมาบริษัทมิลลิเมดจำกัดขอร่วมยินดีกับภก. ชาญณรงค์เตชะอังกูรกรรมการผู้จัดการบริษัทมิลลิเมด เข้ารับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2559 ในงาน5 ...
  • 001.jpg
   31 สิงหาคม 2559 ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมงานสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
  • 001.jpg
   วันที่ 21 สิงหาคม บริษัท มิลลิเมด จำกัด โดย คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ และคณะร่วมงานชมรมเภสัชกรภาคใต้ ซึ่งมีการออกบูท และจัดเลี้ยง ณ โรงแรม ทวิน โลตัส จังหวัดนครศ...
  • 001.jpg
   วันที่ 18 มิถุนายน 2559 คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมงาน Propak Asia 2016 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
  • DSC01206.jpg
   ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมจากมิลลิเมด

  • 000-01.jpg
   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบเงินและถุงยังชีพ โดยท่านทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด และผู้บ...
  • 001.jpg
   วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงงานพระประแดง โดยมี ภก ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ก...
  • IMG_5515
   ในวันที่ 5 เมษายน 2559 พนักงานบริษัทมิลลิเมด จำกัด ได้จัดงานสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร บริษัท มิลลิเมด จำกัด รามอินทรา เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงรานต์ที่เป็นประเพณีข...
Visitors: 117,397