ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ปี 2562

ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ปี

2562 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

เลขาธิการมูลนิธิพระดาบสให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ

หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 395,872