มอบทุนให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

ดร.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด (Millimed)

มอบทุนให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 10 ทุนๆละ

7,000บาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 387,562