มอบทุนการศึกษานักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

    

           ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร, กรรมการผู้จัดการ บจก.มิลลิเมด มอบทุนการศึกษานักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีพฤติกรรมบริการที่ดี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 5,000บาท

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Visitors: 409,100