ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท มิลลิเมด จำกัด ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร "พ่อตัวอย่างแห่งชาติ" วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560
Visitors: 395,871