Millimed มอบยาช่วยน้ำท่วมภาคอีสาน จำนวน 1,024,800 บาท ผ่านกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ โสภณ เมฆธน เป็นตัวแทนรับมอบ วันอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2560

Visitors: 578,932