Millimed ร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่สกลนคร โดยผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่จังหวัดสกลนคร ณ.วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฏาคม 2560

Visitors: 578,941