Millimed ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาที่วัดใหญ่บางปลากด จังหวัดสมุทปราการ ลด ละ เลิก อบายมุข ในวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560

Visitors: 600,743