รายการหมุนตามโลก สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ.ไร่คุ้มแสนสุข จังหวัดเชียงราย ติดตามรับชมได้ที่

Visitors: 396,747