ญี่ปุ่นมาร่วมดำเนินการ Audit Millimed เพื่อยกมาตราฐานสู่สากล ในการผลิตยาคุณภาพให้คนไทย คนญี่ปุ่นและชาวโลก วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ. บริษัทมิลลิเมด จำกัด


Visitors: 578,945