ผู้บริหารบริษัท มิลลิเมด เข้าร่วมการประชุมระดมสมองกลุ่มด้านการผลิตยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปี 2560

Visitors: 565,078