เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มสถาบันพระปกเกล้า จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มิลลิเมด  จำกัด ขอร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มสถาบันพระปกเกล้า จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13  ประจำปี   2559  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

Visitors: 409,108