เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 บริษัท มิลลิเมด จำกัด ขอแสดงความยินดีกับกรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณนักศึกษาเก่า ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2559 จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Visitors: 565,090