งานเภสัชกรภาคใต้


          วันที่ 21 สิงหาคม บริษัท มิลลิเมด จำกัด  โดย คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ  และคณะร่วมงานชมรมเภสัชกรภาคใต้  ซึ่งมีการออกบูท และจัดเลี้ยง  ณ โรงแรม ทวิน  โลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

Visitors: 409,072