ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2559  คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐พรรษา ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 

Visitors: 395,871