รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 คุณชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ร่วมงานรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันบำราศนราดูร

 

 

Visitors: 409,086