มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลศิษย์เชิดชูเกียรติ และศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลศิษย์เชิดชูเกียรติ และศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว

Visitors: 395,870