มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 บริษัท Millimed จำกัด โดย คุณชาญณรงค์ เตชะอังกรู กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 4 จากซ้าย) และคุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 5 จากซ้าย) มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จังหวัดเชียงราย

Visitors: 396,198