ร่วมงานกับเรา

  
ติดต่อสมัครงาน

Factory : พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ

ติดต่อ : คุณ กมลชนก จารีกุลย์, คุณ ชลธิชา รื่นสักขี
โทร : 02-461-1234, 02-461-1133
E-mail : kamolchanok@millimedthailand.com
              chonthicha@millimedthailand.com
 


                                                                            Office : รามอินทรา
                                                                            ติดต่อ : คุณ ฤทัยรัตน์ ทิพย์รัตน์
                                                                            โทร : 02-945-9555
                                                                            Email : ruthairat@millimedthailand.com

1.ปรับค่าแรงประจำปี  2. โบนัสประจำปี
3. เบี้ยขยัน                                             4. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำปี
5. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุน  6. ค่าครองชีพ
7. ประกันอุบัติเหต 8.ทุนการศึกษาบุตร
9. เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานฌาปณกิจ 10.สัมมนานอกสถานที่
11. ชุดยูนิฟอร์ม+รองเท้า 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
13. อาหารกลางวัน ( โรงงาน )  14. กองทุนเงินทดแทน
   


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

ตำแหน่งงานประจำ Factory พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


 


รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน

NO.

ตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

จำนวน(อัตรา)

1 เภสัชกร QC/QA   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 4
2 เภสัชกรฝ่ายผลิต   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 2
3 นักวิทยาศาสตร์ QA,QC,ทะเบียนยา,R&D   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์ เคมี) 5
4 เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนกลุ่ม Non-Drug   ชาย/หญิง 22+ ปริญญาตรี/สาขาfood scince 1
5 Qualification Operator   ชาย/หญิง 22+ ปริญญาตรี/สาขาเคมี 1
6 เจ้าหน้าที่วางแผน   ชาย/หญิง 22+ ปริญญาตรี 1
7 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ QC   ชาย/หญิง 20-35 ปวช-ปวส 1
8 นักวิทยาศาตร์ฝ่ายผลิต   ชาย/หญิง 22-30 ปริญญาตรี/สาขาเคมี 1
9 หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์   ชาย/หญิง 30+ ปริญญาตรี/สาขาบัญชี,บริหาร 1
10 หัวหน้าคลังยาสำเร็จรูป   ชาย/หญิง 30+ ปริญญาตรี/สาขาบัญชี,บริหาร 1
11 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   ชาย/หญิง 21+  ม.6/สามาถอ่านภาษาอังกฤษได้ 1
12 นักวิทยาศาตร์ฝ่ายชีววิเคราะห์ (BIO)   ชาย/หญิง 22+ ปริญญาตรี/สาขาเคมี 1
             
   หลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้
   - สำ
เนาบัตรประชาชน

   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาวุฒิการศึกษา
   - สำเนาวุฒิการResume ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อ ( ถ้ามี )

  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลประวัติ
Visitors: 611,267