ร่วมงานกับเรา

  
ติดต่อสมัครงาน

Factory : พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
ติดต่อ : คุณ กมลชนก จารีกุลย์, คุณ ชลธิชา รื่นสักขี
โทร : 02-461-1234, 02-461-1133
E-mail : kamolchanok@millimedthailand.com
              chonthicha@millimedthailand.com                                                                            Office : รามอินทรา
                                                                            ติดต่อ : คุณ ฤทัยรัตน์ ทิพย์รัตน์
                                                                            โทร : 02-945-9555
                                                                            Email : ruthairat@millimedthailand.com

1.ปรับค่าแรงประจำปี  2. โบนัสประจำปี
3. เบี้ยขยัน                                             4. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำปี
5. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุน  6. ค่าครองชีพ
7. ประกันอุบัติเหต 8.ทุนการศึกษาบุตร
9. เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานฌาปณกิจ 10.สัมมนานอกสถานที่
11. ชุดยูนิฟอร์ม+รองเท้า 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
13. อาหารกลางวัน ( โรงงาน )  14. กองทุนเงินทดแทน

 


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

ตำแหน่งงานประจำ Factory พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


 


รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน

NO.

ตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

จำนวน(อัตรา)

1 เภสัชกรทะเบียนยา   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 2
2 เภสัชกร QC/QA   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 4
3 เภสัชกร R&D   ชาย/หญิง 22-40 ปริญญาตรี/ปริญญาโท(เภสัชศาสตร์) 3
4 เภสัชกรฝ่ายผลิต   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 2
5 นักวิทยาศาสตร์ QA,QC,ทะเบียนยา   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์ เคมี) 5
6 วิศวกรเครื่องกล   ชาย/หญิง 25-35 ปริญญาตรี(วิศวกรรมเครื่องกล) 2
7 วิศวกรไฟฟ้า   ชาย/หญิง 22-40 ปริญญาตรี(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2
8 เจ้าหน้าที่บัญชี   หญิง 22-35 ปวส. - ปริญญาตรี(การบัญชี) 2
9 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี 2
10 ช่างไฟฟ้า   ชาย 22-40 ปวส. - ปริญญาตรี(ไฟฟ้า)         
                2

11

ช่างเครื่องกลโรงงาน                    

 

ชาย         

22-35

ปวช - ปวส (สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า)

หลายอัตรา

12     

พนง.รับโทรศัพท์-ธุรการ

 

หญิง

25-30

ปวส.ขึ้นไป (สาขาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง)

1

13

หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์

 

ชาย/หญิง

35+

ป.ตรี (สาขาการจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง)

1

14

Administration

 

หญิง

22-35

ป.ตรี (สาขาวิทยาศาตร์,เคมี,จุลชีววิทยา)

1
   หลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้
   - สำ
เนาบัตรประชาชน

   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาวุฒิการศึกษา
   - สำเนาวุฒิการResume ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อ ( ถ้ามี )

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลประวัติ
Visitors: 356,682