ร่วมงานกับเรา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
     
   
   ดูแลพนักงาน ทั้งด้านรายได้และสวัสดิการเป็นอย่างดี บริษัทเน้นการทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานรวมถึงความสุขในการดำเนินชีวิต ดังนั้นพนักงานส่วนใหญ่ของทางบริษัทจะทำงานกับบริษัทอย่างยาวนาน

1. สมัครด้วยตนเองหรือโทรสอบถามฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

 Office รามอินทรา กรุงเทพฯ
 ติดต่อคุณฤทัยรัตน์ ทิพย์รัตน์
 โทร : 02-945-9555,  แฟกซ์ : 02-2945 8642
 E-mail :ruthairat@millimedthailand.com

 
                                                                     Factory พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
                                                                                  ติดต่อคุณทัตพิชา ก้อนเงิน 
                                                                                  โทร : 02-461-1234, 02-461-1133
                                                                                      E-mail :thatphicha@millimedthailand.com 

 

สวัสดิการ

1.ปรับค่าแรงประจำปี  2. โบนัสประจำปี
3. เบี้ยขยัน                                             4. งานเลี้ยงสร้างสรรค์ประจำปี+กีฬาประจำปี
5. ท่องเที่ยวประจำปี  6. ค่าครองชีพ
7. ประกันอุบัติเหต 8.ทุนการศึกษาบุตร
9. เงินช่วยเหลืองานแต่ง,งานฌาปณกิจ 10.สัมมนานอกสถานที่
11. ชุดยูนิฟอร์ม+รองเท้า 12. ตรวจสุขภาพประจำปี
13. อาหารกลางวัน ( โรงงาน )  14. กองทุนเงินทดแทน
15. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต้นทุน  


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

ตำแหน่งงานประจำ Factory พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ


 

รับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน

NO.

ตำแหน่ง

เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

จำนวน(อัตรา)

1 เภสัชกรทะเบียนยา   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 2
2 เภสัชกร QC/QA   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 4
3 เภสัชกร R&D   ชาย/หญิง 22-40 ปริญญาตรี/ปริญญาโท(เภสัชศาสตร์) 3
4 เภสัชกรฝ่ายผลิต   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(เภสัชศาสตร์) 2
5 นักวิทยาศาสตร์ QA,QC,ทะเบียนยา   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์ เคมี) 5
6 วิศวกรเครื่องกล   ชาย/หญิง 25-35 ปริญญาตรี(วิศวกรรมเครื่องกล) 2
7 วิศวกรไฟฟ้า   ชาย/หญิง 22-40 ปริญญาตรี(วิศวกรรมไฟฟ้า) 2
8 เจ้าหน้าที่บัญชี   หญิง 22-35 ปวส. - ปริญญาตรี(การบัญชี) 2
9 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ   ชาย/หญิง 22-35 ปริญญาตรี 2
10 ช่างไฟฟ้า   ชาย 22-40 ปวส. - ปริญญาตรี(การไฟฟ้า) 2


   หลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้
   - สำ
เนาบัตรประชาชน

   - สำเนาทะเบียนบ้าน
   - สำเนาวุฒิการศึกษา
   - สำเนาวุฒิการResume ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานโดยย่อ ( ถ้ามี )

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลประวัติ
Visitors: 312,487