รับรางวัล Creator Awards ประเภทเศรษฐกิจ จากผลิตภัณฑ์ ตรา ไอ-เฮิร์บ

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท มิลลิเมด จำกัด กับรางวัล Creator Awards ประเภทเศรษฐกิจ
จากผลิตภัณฑ์ ตรา ไอ-เฮิร์บ
ในงาน THAILAND SYNERGY เพื่อ SMEs ไทย และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 7 Innovation Awards เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
ขอขอบคุณทีมงาน ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานและความสำเร็จในวันนี้
 
 
Visitors: 576,826