โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ทางบริษัท มิลลิเมด จำกัด นำโดย คุณชนัญชนา วนวัฒนสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณปานหทัย อ่อนจิตต์ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์   เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 27 เครื่อง และชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวัน 8 ตุลาคม 2564

 

Visitors: 618,927