โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับยูทูบเบอร์โกบอย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด ภายใต้ "โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19" แก่ยูทูบเบอร์โกบอย มีการขับเคลื่อนโครงการนี้ โดยมอบเยาน้ำแก้ไอตราไอ-เฮิร์บ จำนวน 2,200 ขวด เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ Mcxy Hand Gel จำนวน 500 หลอด พร้อมด้วยชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน จำนวน 200 ชุด เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง นี้
Visitors: 576,836