มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

ทางบริษัท มิลลิเมด จำกัด ภายใต้โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 ส่งมอบยาน้ำแก้ไอ ตรา ไอ-เฮิร์บ ขนาดบรรจุ 60 ml จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ โครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่สนับสนุน ได้รับผลกระทบการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 และทางโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน ส่งมอบต่อให้ทางโรงพยาบาลบุษราคัมต่อไป

Visitors: 618,933