บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบสิ่งของสู้โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด ภายใต้โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19 โดยคุณพีรพัฒน์ แสงศิริวุฒิ Area Manager (บริษัท มิลลิเมด จำกัด) ตัวแทนมอบยาน้ำแก้ไอตราไอ-เฮิร์บ จำนวน 2,000 ขวด และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนรับมอบ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต  เมื่อวันที่ 7  กันยายน นี้

#โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด19

Visitors: 576,825