มอบยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การโควิดแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง พร้อมด้วยยาน้ำแก้ไอ จำนวน 2,000 ขวด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 500 หลอด ภายใต้โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฯ โดย นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ ชมะนันทน์ ผอ.ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

 

# โครงการมิลลิเมดเพื่อคนไทยสู้โควิด-19

Visitors: 618,928