การต้อนรับคุณปกรณ์ วิสานุศิษย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมาพันธ์ 2560 โดยบริษัทมิลลิเมด คณะ ให้การต้อนรับคุณปกรณ์ วิสานุศิษย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณปัญญาสาร ปริศวงศ์ และคุณอัญชลี จากสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย

Visitors: 576,825