บริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ให้แก่นักเรียน รร.ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ จ.พังงา

บริษัท มิลลิเมด จำกัด โดยท่านประธานทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ ให้การสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ ต.คลองเฉลิม อ.กงเหรา จ.พัทลุง จำนวน 60 ชุด พร้อมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ขนาด 60g. จำนวน 1,000 หลอด เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563  
#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณชีวิต

Visitors: 618,927