โรงทานคุ้มแสนสุข ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

“โครงการโรงทานคุ้มแสนสุข”

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยส่งผลให้ชุมชนในหลายพื้นที่ได้ รับผลกระทบหลายภาคส่วน บริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัท ในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาความยากลำบากในชุมชนต่างๆ 


ด้วยการจัดตั้ง “โครงการโรงทานคุ้มแสนสุข" ด้วยจิตอาสา หยุดโควิด-19 เพื่อชาติ เบื้องต้น 1,000,000 บาท


โดยจัดตั้ง โรงทานคุ้มแสนสุข ณ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จัดทำข้าวกล่องแจก วันละ 1,000  กล่อง

พร้อมน้ำดื่มโพลีเฮอร์บ ตั้งแต่วันที่ 11 - 30 เมษายน 2563

และถวายปัจจัยให้กับวัดต่างๆในการจัดตั้งโรงทานของวัด 


เพื่อแจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนในชุมชนโดยการมอบผ่านวัด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอสม.  รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถก้าวข้ามสภาวะที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


                                                                                   กลุ่ม บริษัท มิลลิเมด จำกัด และบริษัท ในเครือ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


                                                                                   #เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

                                                                                   #โครงการโรงทานคุ้มแสนสุข

                                                                                   #มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,933