บริจาคหน้ากากอนามัยร่วมต้านภัย Covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด
บริษัท มิลลิเมด จำกัด จึงเล็งเห็นความจำเป็
นและความสำคัญในจุดนี้  โดยเฉพาะหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยการบริจาคหน้ากากอนามัยให้
แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 29 โรงพยาบาล อาทิเช่น รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช
รพ.ภูมิพล รพ.บำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก รพ.กลาง รพ.สุราษฏร์ธานี รพ.ศูนย์ขอนแก่น ฯลฯ รวมไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ


#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต #Millimed

Visitors: 576,830