บริจาคเงินและมอบเวชภัณฑ์ยาช่วยเหลือน้ำท่วมผ่าน สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมกับบริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวิร์คซึ่งเป็นบริษัทในเครือร่วมบริจาคยาและเวชภัณฑ์ มูลค่า 1,001,700 บาทพร้อมน้ำดื่ม  และบริจาคเงินสมทบ 2,000,000 บาท ให้แก่ 4 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นพ. สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา, ท่านบรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวง และนายแพทย์วิฑูย์อนันกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นพยานรับมอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
#มิลลิเมดคุณยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 576,831