มอบเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

Millimed มอบยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านชมรมร้านยาจังหวัดอำนาจเจริ
..เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ
#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,931