มอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย อ.วังทอง

บริษัท มิลลิเมด มอบเวชภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 นายมาเนตร คงสัมมา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562

Visitors: 618,927