กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดใหญ่บางปลากด

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด รองนายกอบต.ในคลองฯ ส.อบต.ในคลองฯ ผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และ ประชาชน ร่วมขบวนแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา และ ถวายผ้าป่า ณ วัดใหญ่บางปลากด ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
12 กรกฎาคม 2562

Visitors: 618,937