บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU สภาอุตสาหกรรม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ในหลักเกณฑ์จริยธรรมการส่งเสริมการขาย โดยมีทั้งหมด 31 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้  ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

Visitors: 576,825