มอบทุนต่อเนื่องให้นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นปีที่ 2

 Millimed มอบทุนการศึกษาแพทย์ต่อเนื่องจำนวน 2 ทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา โดยท่านคณบดี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย เป็นสักขีพยานในการรับมอบ
Visitors: 576,834