สงกรานต์มิลลิเมด 2562

Millimed ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยตามประเพณีวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารตามขนบธรรมเนียม เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนพนักงานได้หยุดพักกลับบ้านในวันสงกรานต์ตั้งแต่วันที่12-16 เมษายน 2562 ทั้งในส่วนของสำนักงานออฟฟิศรามอินทราและโรงงานมิลลิเมด 

Visitors: 576,835