บริษัทมิลลิเมด จำกัด รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2562

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด เข้าร่วมงานพิธีประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ปี 2562 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินสาขาบริหารและพัฒนาองค์กร โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

เลขาธิการมูลนิธิพระดาบสให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ

หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,927