ร่วมบริจาคให้มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

Millimed ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคมูลนิธิสร้างรอยยิ้มผ่านมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า

จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 15 มกราคม 2562

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,927