มอบทุนแพทย์ต่อเนื่องให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นปีที่ 2

Millimed มอบทุนแพทย์ต่อเนื่องให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 3 ทุนๆละ 60,000บาท/ปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

โดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นพดล วรอุไร เป็นสักขีพยานในการรับมอบ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 576,822