สนับสนุนการตรวจสุขภาพชุมชนวังทองหลาง

Millimed ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่สร.วังทองหลางร่วมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ในการตรวจสุขภาพชุมชนเขตวังทองหลาง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

Visitors: 576,834