มิลลิเมด ถวายเทียนพรรษาวัดใหม่บางปลากด

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาโดยร่วมกับ อบต.ในคลองบางปลากด นำเทียนพรรษามาร่วมถวาย ที่วัดใหม่บางปลากด โดยมีท่าน พระครูวิธาน กิตติวัฒน์ ท่านเจ้าอาวาส วัดใหม่ บางปลากดให้ความเมตตา รับการถวายเทียนพรรษา ในครั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธสืบต่อไป

Visitors: 576,836