ทางบริษัทมิลลิเมดได้รัรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ Nursing Quality

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการ Nursing Quality: Patient & Nurse Safety ในหัวข้อ ”New Technology ในระบบสุขภาพ”ให้กับชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 920 ท่าน ร่วมกับ ดร.ภก.จิรศาสตร์ ไชยเลิศ และพล.ต.ต.นพ.ธนา ธุระเจน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

Visitors: 576,834