บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบให้นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        Millimed โดย กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ผ่านมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา   โดยท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา  เป็นสักขีพยานในการรับมอบ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 618,933