สงกรานต์ ๒๕๖๑ ครอบครัวมิลลิเมดพร้อมใจแต่งไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

     สงกรานต์ ๒๕๖๑ ครอบครัวมิลลิเมดพร้อมใจแต่งไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ มิลลิเมดร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย เพื่อให้เพื่อนพนักงานมีความสุขและสวัสดิภาพในการเดินทางกลับบ้านในวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

Visitors: 576,831