มอบรถกอล์ฟรับ-ส่งคนไข้-ญาติ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน


         กรรมการผู้จัดการ บจก.มิลลิเมด มอบรถกอล์ฟจำนวน 2 คันเพื่อใช้รับส่งคนไข้และญาติที่มาตรวจรักษาที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้อำนวยการ นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

#มิลลิเมดคุณภาพยาคุณภาพชีวิต

Visitors: 576,834