บริษัท มิลลิเมด จำกัด มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด มอบทุนให้นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบแพทย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 
โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการรับมอบทุน
Visitors: 618,927