บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ยาให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง และทหารชายแดน

วันที่ 8 ธันวาคม 2560

บริษัท มิลลิเมด จำกัด ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ยาให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง และทหารชายแดน 
อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดย ศมส. สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
Visitors: 576,823