บ.มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กรรมการผู้จัดการ บ.มิลลิเมด จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์จำเป็น แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#Millimedคุณภาพยาคุณภาพชีวิต
Visitors: 618,927